ENERGIE VERGELIJKEN

Door de stijgende energienota ieder jaar zijn er veel mensen genoodzaakt over te stappen van energieleverancier, maar is overstappen wel altijd goedkoper en waar moet je opletten als je energie gaat vergelijken.

Zijn er verborgen kosten waar je pas achterkomt als je energierekening op de mat krijgt? We gaan je proberen wegwijs te maken in dit ingewikkelde traject, waar moet je op letten en wat is verstandig om wel te doen.

Een energiezuinige woning begint met doordachte keuzes in materialen en design. Een solide kozijn draagt bij aan verminderd warmteverlies en een grotere duurzaamheid. Een goed ontworpen dakkapel, mits vakkundig geïsoleerd, vergroot niet alleen de leefruimte maar optimaliseert tevens de energieprestaties van de woning. Voeg daarbij een goed geïsoleerde kelder, die zorgt voor temperatuurregulatie en vochtwering, en u heeft de basis voor een geïsoleerde woonomgeving die zowel comfortabel als kostenbesparend is.

Om alles goed in te regelen kun je met een microcontroller aan de slag. Zo kun je ervoor zorgen dat alles goed gemeten wordt en er geen ruimte is voor insecten om de badkamer in te komen.

Contract energieleverancier

Om te starten is het raadzaam om te bekijken tot wanneer je huidige energiecontract loopt. Wil je overstappen als je huidige contract nog loopt dan kun je te maken krijgen met een opzegvergoeding. Op www.energie-vergelijken.net kun bijvoorbeeld mooie aanbiedingen van Bas vinden.

Het is erg belangrijk om goed na te denken voor welke periode je een nieuw contract afsluit.

Een energiecontract mag je niet zomaar opzeggen, verwacht je hogere prijzen dan is het niet verstandig een contract af te sluiten voor een lange tijd.

Energiekosten blijven maar stijgen

De kosten van stroom en gas stijgen in 2019. Net als in 2018 verhoogt de overheid de belasting op energie. Daarnaast is de verwachting dat de energietarieven ook in 2019 blijven stijgen.

Heb je een dubbele meter, dan kun je bij een aantal energieleveranciers niet kiezen voor levering tegen enkel tarief. Verbruik je veel energie tijdens het normale tarief kan het gunstig zijn om alleen via enkel tarief geleverd te krijgen. Controleer dit bij de leverancier die je kiest.

Energie vergelijken bij verhuizing

Kies je voor een nieuwe energieleverancier op je nieuwe adres, dan moet je zelf je oude energiecontract opzeggen. Bij de meeste energiebedrijven mag je het contract niet beëindigen vanwege een verhuizing, je moet je contract dus meenemen naar je nieuwe adres.

Is je contract wel vrij opzegbaar dan kun je het contract stopzetten en op je nieuwe adres een andere energieleverancier nemen. Neem je toch een andere leverancier en verbreek je het contract dan wordt er een opzegvergoeding in rekening gebracht.

Energie vergelijken

Heb je in je toekomstige woning blokverwarming dan kun je alleen overstappen voor stroom. Het gas is dan per straat, wijk, of blok ondergebracht bij een vaste energieleverancier.

Het is dus niet mogelijk om naar eigen keus een leverancier te kiezen.

Oude energieleverancier opzeggen?

Gaat u verhuizen en kiest u gelijk voor een andere energieleverancier, vergeet dan niet uw bestaande contract op te zeggen!

Zonnepanelen en energie vergelijken?

Op de jaarnota staan je verbruik en de energie die je hebt opgewekt uitgesplitst vermeld. Let wel goed op of de gegevens van een heel jaar zijn, als je de panelen pas een korte tijd hebt dan staat de volledige verwerking nog niet op je jaarnota.

In veel gevallen zal de installateur een schatting kunnen maken wat de zonnepanelen om wekken op jaarbasis. Deze verwachting kun je invullen als je een vergelijking maakt.

Alle leveranciers zijn verplicht om je opwekking met het verbruik te verrekenen. Als je dus 700 kWh opwekt en je verbruikt 1100 kWh, dan is de leverancier verplicht 700 kWh terug te betalen tegen het volledige tarief inclusief de belastingen.

Bij een enkele meter is dit een vrij eenvoudige berekening, heb je een dubbele meter dan is het wat meer rekenwerk. Per leverancier kan het verschillen hoe dit precies wordt berekend. In de meeste energievergelijkers zijn deze verschillen meegerekend.

Als je zelf stroom opwekt en je wilt overstappen naar een andere leverancier, doe dit pas als je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom kunt verrekenen. Is je contract vlak voor de winter gestart dan is het niet verstandig om direct na de winter over te stappen.

In de winter heb je relatief weinig opgewekt en veel stroom verbruikt. Wacht dan even tot het verbruik zoveel mogelijk verrekend kan worden met de opwekking.

Energieleveranciers

Als je jaren bij dezelfde energieleverancier zit, en de kosten zijn zo hoog geworden dan is het beter om direct over te stappen. De opgewekte energie levert dan niet voldoende op om de hoge gas en energieprijs te compenseren.

Ben je er niet geheel zeker van wanneer je het beste over kunt stappen laat je dan goed informeren.

Wek je meer stroom op dan je verbruikt?

Als je via zonnepanelen meer stroom opwekt dan je verbruikt dan krijg je van je energieleverancier een vergoeding voor elk “teveel”opgewekte kWh.

De hoogte van de vergoeding is bij iedere leverancier verschillend. Sommige leveranciers hanteren speciale tarieven, terwijl andere leveranciers gewoon het normale leveringstarief hanteren.

Energie vergelijken

Er zijn ook energieleveranciers die een maximum stellen aan het aantal kWh wat je vergoed krijgt voor het terugleveren.

Of je nu veel of weinig stroom opwekt of verbruikt, let altijd op het gasverbruik en de vaste leveringskosten bij het afsluiten van een energiecontract. Dit kan zoveel schelen dat een hoger teruglevertarief in het niet valt bij de hogere leveringskosten.

Energietarieven

Het plan en doel is om de komende jaren ieder huishouden te voorzien van een slimme meter. De huidige verrekening kan in de toekomst veranderen, het kan voor zonnepaneel bezitters gunstiger zijn om de oude meter te behouden. De oude meter moet wel terug kunnen tellen.

De huidige regeling voor het verrekenen geldt nog tot 2020, nu is het nog onduidelijk of na 2020 op dezelfde manier zal worden verrekend als men nu doet. Op een oude meter kun je niet precies zien wat er is verbruikt of opgewekt, daarom wordt er alleen gekeken naar de eindstand van de meter. Je betaalt het verschil tussen de beginstand en de eindstand.

Hoe kun je op een eerlijke manier vergelijken?

Om tot een goed advies te komen bij energie vergelijken moet je energieverbruik bekend zijn. Deze gegevens vindt je terug op je laatste jaarnota.

Ben je deze door een of andere oorzaak kwijtgeraakt dan kun je die ook opvragen bij je energieleverancier, of een schatting maken van je verbruik.

Duurzaamheid wordt voor heel veel mensen steeds belangrijker. Heel veel energieleveranciers promoten daarom ook met groene stroom. Op zich een goed idee, alleen zie je door de bomen het bos niet meer.

Vaak wordt er gepromoot met groen gas en groene stroom, maar hoe groen het werkelijk is wordt niet heel duidelijk. De meeste energieleveranciers verkopen groene stroom, eigenlijk is het grijze stroom.

Men noemt deze vergroende stroom. Veel groene stroom wordt ook groen gemaakt door een certificaat. Wil je echt groene stroom dan is de energieleverancier verplicht om te vermelden of de stroom echt groen is.

Dit betekent dat de stroom opgewekt moet zijn met windmolens en niet met fossiele brandstoffen als kolen en kerncentrales.